menu_geo


ბმულები

ქამრის ჩაბარების პროგრამა კიოკუშინ კარატეში   (Only Georgian)

ქამრის ჩაბარების პროგრამა კიოკუშინ კარატეში

კიოკუშინ დოჯოკუნ - მებრძოლის ფიცი
0 კიუ. თეთრი ქამარი
10-9* კიუ. ნარინჯისფერი ქამარი
8-7* კიუ. ლურჯი ქამარი
6 და 5* კიუ,. ყვითელი ქამარი
4 და 3* კიუ. მწვანე ქამარი
2 და 1* კიუ. ყავისფერი ქამარი

შავი ქამარი, 1 დანი, წოდება ”სენპაი”
შავი ქამარი, 2 დანი, წოდება ”სენპაი”
შავი ქამარი, 3 დანი, წოდება ”სენსეი”
შავი ქამარი, 4 დანი, წოდება ” სენსეი”
შავი ქამარი, 5 დანი, წოდება ”შიჰანი”


დოჯო კუნ
კიოკუშინკაი კარატეს მებრძოლის ფიცი

1. ვფიცავთ, თავდაუზოგავად ვავარჯიშოთ ჩვენი სხეული და სული.
2. ვფიცავთ, მთელი ჩვენი შეგრძნებით ჩავწვდეთ საბრძოლო ხელოვნების ჭეშმარიტ არსს, რათა მუდმივ მზადყოფნაში ვიყვეთ.
3. ვფიცავთ, ჭეშმარიტი სიმტკიცით აღვზარდოთ ჩვენში თვითგანდგომის სული.
4. ვფიცავთ, დავიცვათ თავაზიანობის წესები, პატივი ვცეთ უფროსებს და არ დავუშვათ ძალადობა.
5. ვფიცავთ, მივყვეთ ჩვენს სარწმუნოებას და არ დავივიწყოთ თავმდაბლობის ნამდვილი ღირსება.
6. ვფიცავთ, ჩვენი სრულყოფისათვის მუდამ ვესწრაფოთ სიბრძნესა და სიძლიერეს.
7. ვფიცავთ, მთელი ჩვენი ცხოვრება ვიაროთ კარატეს გზით სრულყოფისაკენ, უზენაესი ჭეშმარიტების (კიოკუშინ-ის) მისაღწევად.


0 (kyu)კიუ. თეთრი ქამარი
მომზადების ვადა 3 თვე

ტექნიკა

” კიჰონი (საბაზო ტექნიკა)
1. დაჩი კატა (დგომები)
ჰეისოკუ დაჩი, მუსუბი დაჩი, ჰეიკო დაჩი, ფუდო დაჩი, (შიზენ დაჩი), უჩი ჰაჩიჯი დაჩი, სანჩინ დაჩი, ზენკუცუ დაჩი, ცურუაშუ დაჩი, კიბა დაჩი.

2. ცუკი (დარტყმები ხელით).
სეიკენ ჩუდან, სეიკენ ჯოდან, სეიკენ გედან, ცუკი, სეიკენ აგო უჩი, სეიკენ კაგე ცუკი, სეიკენ შიტა ცუკი, ჰიჯი (ემპი) უჩჳ, ურაკენ გამმენ უჩი, ურაკენ საიუ უჩი, ურაკენ ხიზო უჩი, ურაკენ მავაში უჩი, შუტო გამმენ უჩი, შუტო საკოცუ უჩი, შუტო საკოცუ უჩიკომი, შუტო ხიზო უჩი, შუტო ჯოდან უჩი უჩი, შუტო იოკო უჩი (ჯოდან, ჩუდან, გედან).

3. უკე (ბლოკები).
სეიკენ ჯოდან უკე, ჩუდან სოტო უკე, ჩუდან უჩი უკე, გედან ბარაი, უჩი უკე - გედან ბარაი, *ჯოდან უკე - გედან ბარაი, *შუტო ჯოდან უკე, *ჩუდან სოტო უკე, *ჩუდან უჩი უკე, *გედან ბარაი, *უჩი უკე - გედან ბარაი.

4. გერი (ფეხისკვრა)
მაე კეაგე, უჩი მავაში, უჩი მავაში ჰაისოკუ ჯოდან გერი, კეაგე, ხიზა გერი, კინ გერი, მაე გერი, მავაში გერი, იოკო გერი, კანსეცუ გერი, უშირო გერი, იოკო კეაგი.

” იდო (საბაზო გადაადგილება) გეიკო.
ზენკუცუ დაჩიში წინ და უკან, ბრუნები, კომბინაცია ერთჯერადი ტექნიკით (ცუკი, გერი, უკე).
მაგ: ზენკუცუ დაჩი + სეიკენ თი ცუკი ან სეიკენ გეაკუ ცუკი.

”კატა.
ტაიკიოკუ სონო იჩი და ნი, სოკუ გი ტაიკიოკუ სონო იჩი (ფეხის კატა)

კონდიცია (ფიზ. მომზადება)
”მოქნილობა (ჩამჯდარ მდგომარეობაში ფეხები განზეა, თავით ვეხებით იატაკს).
”აზიდვები მუშტებზე - 20, თითებზე - 5.
”ახტომები ჰაერში (ჩამჯდარ მდგომარეობაში) - 20.
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით) - 20წმ.
”პრესი - 20.
”ნახტომში (ტობი გერი) სახის სიმაღლეზე.
”დარტყმები 2წთ მაე კეაგე, 2წთ კინგერი.


კუმიტე (სპარინგი)

1, იაკუსოკუ (ერთსვლიანი კომბინაცია) კუმიტე:
ბლოკები შეტევის წინააღმდეგ.
ხელი ბლოკავს ცუკს, ფეხი ბლოკავს ცუკს, ხელი ბლოკავს გერის დარტყმას, ფეხი ბლოკავს ფეხისკვრას (გერს).
2. ჯიიუ კუმიტე: 30წმ (თავისუფალი სტილის ორთაბრძოლა).
შეფასების კრიტერიუმია: თავზე კონტროლი, დამოკიდებულება (отнашение). კამაე, ზღვარი.
წერილობითი გამოცდა. ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, რომელიც ეხება ამ რანგის დონეს. ამ გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს IK-ს.
ქცევის წესები: (რეიგი) დარბაზის ეტიკეტი, ქცევის წესები საზოგადოებაში, სიტყვა ოსუ-ს მნიშვნელობა, კ. კარატეს მოკლე ისტორია, დამაარსებელი, ახლანდელი ხელმძღვანელი, სიმბოლოები, კალიგრაფიული გამოსახვა, კარატე გი-ს (დოგის) ტარება, დაკეცვა, ქამრის შეკვრა, მისალმების ფორმები ვარჯიშის დროს, დარბაზის ფიცის გაცნობა.10-9* კიუ. ნარინჯისფერი ქამარი
(მომზადების ვადა 3+3 თვე)
მე-9* კიუ ნარინჯისფერი ქამარი ლურჯი ზოლით

ძირითადად ტექნიკური ილეთები იგივეა, რაც თეთრი ქამრისთვის, ემატება შემდეგი:

ტექნიკა
”კიჰონი (ძირითადი მდგომარეობა)
1. დაჩი კატა ( დაჩი ვაძა)
კოკუცუ დაჩი, ნეკოაში-დაჩი, **შიკო დაჩი
”იდო გეიკო
კოკუცუ დაჩი, ნეკოაში-დაჩი; წინ და უკან გადაადგილებები, ტრიალი.
მაგ: კოკუცუ დაჩი + ჩუდან უჩი უკე.
ტექნიკის გამეორება, მაგ: ზენკუცუ დაჩი + სეიკენ ოი ცუკი ნი, ზენკუცუ დაჩი + სეიკენ ჩუდ. სანბონ ცუკი.
”კატა
ტაიკიოკუ სონო სან ** სოკუ გი ტაიკიოკუ ნი და სან.

კონდიცია
”მოქნილობაზე იგივე მოთხოვნაა, რაც თეთრს ქამარზე, მხოლოდ შესრულების ტექნიკა უნდა გაუმჯობესდეს.
”აზიდვები მუშტებზე - 30.
”ახტომები ჰაერში (ჩამჯდარ მდგომარეობაში) - 30.
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით) - 30წმ.
”მიზიდვა ორ ხელზე 5,
”**პრესი - 40.
”**აჭიმვები თითებზე 5
”ნახტომში (ტობი გერი) თავის სიმაღლიდან 10სმ-ის ზევით.
”დარტყმები 2წთ მაე გერი ჩუდან, 2წთ ჯოდან, ფეხების მონაცვლეობით.

კუმიტე (სპარინგები)
1. იაკუსოკუ კუმიტე: ბლოკი შეტევის წინააღმდეგ.
ხელი ბლოკავს ცუკს, ფეხი ბლოკავს ცუკს, ხელი ბლოკავს გერის დარტყმას, ფეხი ბლოკავს გერის.
2. ჯიიუ კუმიტე 30 წმ.
შეფასების კრიტერიუმია თავის კონტროლი, დამოკიდებულება, კამაე, მზად ყოფნა, ნაპირი (ზღვარი)
წერილობითი გამოცდა: ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, რომელიც შეეხება ამ ქამრის დონეს. ამ ქამრის გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს (ჰონბუ - ცენტრალური კარატეს შტაბ-ბინა იაპონიაში) და აკმაყოფილებს IK-ს.


8-7* კიუ. ლურჯი ქამარი
(მომზადების ვადა 3+3 თვე)
7* ლურჯი ქამარი ყვითელი ზოლით

ძირითადი ტექნიკური ილეთები იგივეა რაც თეთრ და ნარინჯისფერ ქამრებზე, ემატება შემდეგი:
ტექნიკა
”კიჰონი (საბაზო ტექნიკა)
1. დაჩი კატა.
კაკე აში - დაჩი
2. ცუკი (დარტყმები ხელით)
ტეტცუი, კომი კამი უჩი, ოროში უჩი, იოკო უჩი, ხიზო უჩი.
ნუკიტე, **იპონ, **ნიჰონ, **იოინჰონ.
შოტეი - (ჯოდან, ჩუდან, გედან)
3. უკე.
მოროტე-უკე, მავაში-უკე, შუტო-მავაში-უკე, ოსაე-უკე.
4. კოკოი-ჰო (სუნთქვის ტექნიკა) იბუკი.
”იდო გეიკო
კოკუცო დაჩი შუტო მავაში უკე, სეიკენ გიაკო ცუკი. სანჩინ დაჩი: გადაადგილება წინ და უკან, ტრიალები, კომბინაციები.
მაგ: სანჩინ დაჩი + სეიკენ ჩუდან გეაკო ცუკი. კიბა დაჩი: გადაადგილება წვერზე წინ და უკან. (მაეკოშა, უშირო კოშა) ტრიალები.
მაგალითი: კიბა დაჩი ჯუნ ცუკი, ტეტცუი.
კომბინაცია (დაცვა და თავდასხმა)
მაგ: ზენკუცუ დაჩი + ჯოდან-უკე + სეიკენ ჩუდან გეაკო ცუკი. კომბინაცია (ცუკი და გერი)
მაგ: ზენკუცუ დაჩი + მაე გერი + სეიკენ ჩუდან ცუკი.
**რენ რაკუ (გადაბმული მოძრაობები):
მაე გერი ჩუსოკუ-გეაკუ ცუკი, სეიკენ სოტო უკე-გედან ბარაი გეაკუ ცუკი. სამი ნაბიჯი წინ, შეტრიალება და სამი ნაბიჯი უკან.
”კატა
პინან სონო იჩი და ნი **სანჩინ.

კონდიცია:
>”მოქნილობა (მხრებით ვეხებით იატაკს, ფეხები განზეა გაშლილი)
”აზიდვები მუშტებზე.
”შეხტომები მაღლა 40 (ჩამჯდარ მდგომარეობაში)
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით) - 50წმ
”ღერძზე მიზიდვა - 8
”ნახტომში (ტობი გერი) თავის სიმაღლეზე + 15სმ
”**აჭიმვები თითებზე: 3 თითზე ხუთჯერ, 4 თითზე 10-ჯერ, 5 თითზე 15-ჯერ.
”**პრესი - 50.
”**ჯოხზე გადახტომები
”**ხელებზე დგომა და სიარული
”**დარტყმები ფეხით: იოკო გერი ჩუდან 2წთ. ჯოდან2წთ, მავაში გერი ჯოდან 4წთ, გედან 2წთ.

კუმიტე (სპარინგები)
1. იაკუსოკუ კუმიტე: უკე-კეაში (ბლოკი და კონტრშეტევა). მოწინააღმდეგეს შეტევა, დაბლოკვა, კონტრშეტევა სხვადასხვანაირი შეტევის გამოყენებით, ბლოკითა და კონტრშეტევებით.
მაგ: ხელი, ხელი, ხელი, | ხელი, ხელი, ფეხი, | ხელი, ფეხი, ხელი, | ფეხი, ხელი, ხელი, | ხელი, ფეხი, ფეხი, | ფეხი, ფეხი, ხელი, | ფეხი, ხელი, ფეხი, | ფეხი, ფეხი, ფეხი.
2. ჯიიუ კუმიტე: 60წმ. შეფასების კრიტერიუმია: კამაე, ზღვარი, სისწრაფე, ძალა, ამტანობა, ბლოკები და კონტრბლოკები.
წერილობითი გამოცდა: ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, შესაბამისად ამ ქამრის დონეზე. ამ გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს IK-ს.


6 და 5* კიუ,. ყვითელი ქამარი
(მომზადების ვადა 3+3 თვე)
მე-5 კიუ ყვითელი ქამარი მწვანე ზოლით

ძირითადი ტექნიკური ილეთებია რაც ლურჯ ქამარზე, შემდეგის დამატებით.
”კიჰონი
1. ცუკი. კოვენ უჩი, ჰაიტო უჩი, მოროტე ცუკი.
2. უკე, კოკენ უკე (ჯოდან, ჩუდან, გედან), ჰაიტო უკე (ჯოდან, ჩუდან, გედან), ჯოჯი უკე (სეიკენებითა და შუტოებით).
”ფეხით დარტყმები: უშირო მავაში გერი.
”**ფეხით დაცვები: სუნე უკე, ტეისოკუ სოტო მავაში კეაგე, ჰაისოკუ უჩი მავაში კეაგე.
”იდო გეიკო
ა) კეიტენ იდო (წრიული)
მაგ: კიბა დაჩი + კეიტენ ტეტცუი.
ბ) დაკო იდო (45 გრადუსიანი კუთხე)
მაგ: 45 გრადუსი კიბა დაჩი + დაჩი + გედან ბარაი.
”**რენ რაკუ:
მაე გერი გეაკო ცუკი, იოკო გერი გეაკო ცუკი, მავაში გერი გეაკო ცუკი, უშირო გერი გეაკო ცუკი.
”კატა.
პინან სონო სან, იონ, იანცუ. **ცუკინო კატა.

”მოქნილობა: იგივე მოთხოვნაა, რაც არის ლურჯ ქამარზე, მხოლოდ ტექნიკის შესრულების გაუმჯობესებით.
”მუშტებზე აწევები - 50.
”ახტომები მაღლა (ჩამჯდარ მდგომარეობიდან) მუხლების ზევით ატანით - 50.
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით) - 50წმ.
”მიზიდვა ღერძზე - 10.
” დარტყმა (ტობი გერი) ნახტომში თავზე 20სმ-ით ზევით.
”**აჭიმვები თითებზე: ორ თითზე 5, სამ თითზე - 10, ოთხ თითზე - 20 და ხუთ თითზე - 25.
”**პრესი - 60.
”**ჯოხზე გადახტომები - 10.
” **დარტყმები: 5წთ - კაკატო გერი (სოტო უჩი), 3წთ - იოკო გერი ჯოდან, 2 წთ - უშირო გერი ჯოდან ჯუ კამა ეში მოძრაობით, 6წღ - უშირო მავაში გერი.


1. იაკუსოკუ კუმიტე: უკე კაეში (ბლოკი და კონტრშეტევა), მოწინააღმდეგის შეტევა, ბლოკი, კონტრშეტევა მრავალფეროვანი შეტევებითა და ბლოკებით.
მაგ: ხელი, ხელი, ხელი, | ხელი, ხელი, ფეხი, | ხელი, ფეხი, ხელი, | ფეხი, ხელი, ხელი, | ხელი, ფეხი, ფეხი, | ფეხი, ფეხი, ხელი, | ფეხი, ხელი, ფეხი, | ფეხი, ფეხი, ფეხი.
2. ჯიიუ კუმიტე: 60წმ, 3 რაუნდი.
შეფასების კრიტერიუმებია: კამაე, კიაი, სისწრაფე, ძალა, ამტანობა, ბლოკები და კონტრშეტევა.
წერილობითი გამოცდა: ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, შესაბამისად ამ დონეს. ამ გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს IK-ს.


4 და 3* კიუ. მწვანე ქამარი
(მომზადების ვადა 6 თვე + 6 თვე)
მე-3 კიუ: მწვანე ქამარი ყავისფერი ზოლით

ძირითადი ტექნიკური ილეთები იგივეა, რაც თეთრიდან ყვითელი ქამრის ჩათვლით, შემდეგი დამატებებით:
1. დგომები:
”**მირო აში დაჩი, კამაეტე დაჩი.
2. ხელით დარტყმები: **ჰაიშუ უჩი.
3. ხელით ბლოკები: **ტენშო უკე.

”იდო გეიკო.
ძირითადი დამუშავება მოძრაობებისა კუმიტე ნო კამაეში: ოკური-აში, მუმი აში, კოშა, ოიაში (საჰარი) უკან.
”**რენ რაკუ: (გადაბმული მოძრაობები)
მაე გერი - მავაში გერი - უშირო მავაში გერი - მაე გერი - მავაში გერი - უშირო მავაში გერი, ოი ძუკი, გეაკო ძუკი.
”კატა:
პინან სონო გო, **ტაიკიოკუ სონო იჩი, ნი და სან ურა (ტრიალში) **გექსაი დაი.
”მოქნილობა (მჯდომარე პოზაში, ფეხები განზე და მკერდი უნდა შეეხოს იატაკს).
”მუშტებზე აწევები - 60.
”ახტომები მაღლა (ჩამჯდარ მდგომარეობიდან).
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით) 60წმ
”მიზიდვა ღერძზე - 12.
”დარტყმა (ტობი გერი) ნახტომში, თავზე 30 სმ-ით ზევით.
”**აჭიმვები კოკენით 30. თითებით: ორ თითზე - 10, სამ თითზე - 20, ოთხ თითზე - 25 და ხუთ თითზე - 30.
”**ჯოხზე გადახტომები - 20.
”** 8წთ - მაე კაკატო გერი ჩუდან, 8წთ - მავაში გერი ჯოდან, ჯუ კამა ეში მოძრაობით, ** 3წთ - ტობი მაე გერი, ** 7წთ - ტობი კაკატო გერი, ** 7წთ - უშირო მავაში ჯოდან ფუდო (შიზენ) დაჩიდან.

1. იაკუსოკუ კუმიტე: უკე და უკე-კაეში (ბლოკი და კონტრშეტევა), კუმიტე-ნო-კამაესთან შერწყმით.
2. ჯიუ კუმიტე: 60წმ, 5 რაუნდი.
შეფასების კრიტერიუმებია: კამაე, კიაი, სისწრაფე, ძალა, ამტანობა, ბლოკები და კონტრშეტევა, როტმი, შესაბამისად (ხელებითა და ფეხებით ტექნიკა) კომბინაცია, გადაადგილება.
წერილობითი გამოცდა: ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, შესაბამისი ამ ქამრის დონეზე. ამ გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს IK-ს ( საერთაშორისო კომიტეტს).


2 და 1* კიუ. ყავისფერი ქამარი
(მომზადების ვადა 6 თვე +  6 თვე)
1* კიუ: ყავისფერი ქამარი შავი ზოლით

ძირითადი ტექნიკური ილეთები იგივეა, რაც თეთრიდან მწვანე ქამრამდე და აგრეთვე შემდეგი დამატებებით:

”იდო გეიკო
კუმიტე-ნო-კამაეს დახვეწა სხვადასხვა მიმართულებით.
”კატა.
”პინან სონო იჩი გი ურა, ტენშო.
”**საიფა, **გექსაი შო
”**რენ რაკუ:  გედან ბარაი (უკან ნაბიჯის შეტანით)
სეიკენ აგე უჩი - სეიკენ გეაკუ ჩუდან ცუკი ( ერთი ნაბიჯი წინ) მაე გერი, მავაში გერი, უშირო გერი-მაე გედან ბარაი, სეიკენ ჩუდან გეაკუ ცუკი.
-სანჩინ დაჩი გიაკუ ცუკი, უჩი უკე (იმავე ხელით), ურაკენ შომენ უჩი (იმავე ხელით), ჰიჯი ჯოდან
-ოი ცუკი - გეაკო ცუკი, ოი ცუკი - შიტა ცუკი
-მავაში გერი (წინა ფეხით) ოი ცუკი - გეაკო ცუკი მავაში გერი (უკანა ფეხით).
-კიბა დაჩი ოი ჰიჯი ჯოდან ატე-იმავე ხელით.
ურაკენ საიუ უჩი, გედან ბარაი - გეაკუ ჩუდან ცუკი.

”მოქნილობა (მჯდომარე პოზაში ფეხები განზე და მკერდი უნდა შეეხოს იატაკს).
”მუშტებზე აწევები - 100.
”ახტომები მაღლა 100 (ჩამჯდარ მდგომარეობიდან, ახტომები).
”დგომი ხელებზე (პარტნიორის დახმარებით)  90წმ.
”მიზიდვა ღერძზე - 20.
”დარტყმა (ტობი გერი) ნახტომში, თავზე 30სმ-ით ზევით.
”ტობი უშირო გერი ან ტობი უშირო მავაში გერი, მარჯვენა ან მარცხენა ფეხით.
”**პრესი - 100.
”**აჭიმვები კოკენით 30. **ორ თითზე - 30.
”**თითებზე დგომა და სიარული.
”**4წთ - იოკო გერი, 4წთ - ტობი მავაში გერი, 5წთ - ოროში კაკატო გერი ჯუ კამაეში გადაადგილებით.
”**სახტუნაო თოკით მუშაობა მინ. 10წთ.
”**სირბილი 3200 მეტრზე 12 წთ-ში.
ტამეშივარი: საგნების გატეხვა IK-ს წესებით (სეიკენ, შუტო, ჰიჯი და გერი ტექნიკის გამოყენებით) შეჯიბრებებისათვის.

1. იაკუსოკუ კუმიტე: უკე და უკე-კაეში, კუმიტე-ნო-კამაესთან შერწყმით.
2. ჯიუ კუმიტე: 60წმ, 10 რაუნდი.
ტერმინოლოგია და ფილოსოფია, შესაბამისი ამ ქამრის დონეზე. ამ გამოცდის შინაარსი შეესაბამება ჰონბუს მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს IK-ს (საერთაშორისო კომიტეტს).
ბავშვებს 12 წლამდე შეუძლიათ მიიღონ შოდანი. ამასთან ერთად მათ არ შეუძლიათ ჩააბარონ ნიდანზე.

შავი ქამარი, 1 დანი, წოდება ”სენპაი”
მომზადების ვადა 1 წელი
შავი ქამარი ერთი ოქროსფერი ზოლით.
მოთხოვნები:
”კიჰონი.
1. ხელით დარტყმები: რიუტოკენ ცუკი, ნაკა იუზი, იპპონკენ, ოიაიუზუ იპპონკენ, კეიკო უჩი, ტოჰო უჩი.
2. ხელით დაცვები: მოროტე კაკე უკე.
”გიაკუიტე (თავდაცვა): სპეციალური სემინარის გავლა.
”ბრწყინვალე ფიზიკური მომზადება, რომელიც აღემატება მოთხოვნებს ყავისფერ ქამარზე.
”ჯიუ კუმიტე: 60წმ, 20 რაუნდი.
”უნდა იყოთ საუკეთესო ბუდოკა (მებრძოლი) და სამაგალითო კოჰავბისთვის (დაბალი რანგის მოსწავლეებისთვის)
”უნდა გადაიხადოთ შესაბამისი შესატანი საერთაშორისო ორგანიზაციაში IK.
”უნდა იყოთ არანაკლებ 15 წლის.

შავი ქამარი, 2 დანი, წოდება ”სენპაი”
მომზადების ვადა 2 წელი
მოთხოვნები:

”კატა: სეიპაის ჩათვლით.
”ბრწყინვალე ფიზიკური მომზადება, რომელიც აღემატება ყავისფერი ქამრის მოთხოვნებს.
”ჯიუ კუმიტე: 60წმ. 30 რაუნდი.
”ღვაწლი IK-ში.
”უნდა გქონდეთ უმცროსი მსაჯის ოფიციალური სერთიფიკატი, მიღებული ოფიციალურ სეინარზე (შეუძლიათ ნაც. ტურნირებში მუშაობა)
”უნდა გქონდეთ ინსტრუქტორის სერთიფიკატი, მიღებული ოფიციალურად სემინარზე დასწრებისა და გამოცდის ჩაბარების შედეგად.
”არ უნდა იყოთ 17 წელზე ნაკლები წლოვანების.


”კატა: კანკუს ჩათვლით.
”ჯიუ კუმიტე: 60წმ, 40 რაუნდი.
”უნდა გქონდეთ მსაჯის ოფიციალური სერთიფიკატი, მიღებული სემინარზე მონაწილეობისა და გამოცდის ჩაბარების შედეგად (შეგიძლიათ იმუშაოთ საერთაშორისო შეჯიბრებებზე)
”გამოცდა უნდა ჩააბაროთ ”ჰონბუდან” დანიშნულ ოფიციალურ წარმომადგენელს.
”უნდა იყოთ საჩვენებელი მოქალაქე და გქონდეთ ჩანაწერი, რომელიც ამტკიცებს მნიშვნელოვან ღვაწლს IK-ში.
”უნდა გქონდეთ სარეკომენდაციო წერილი IK-ს უფროსი მრჩევლისა გა,ოცდის ჩასაბარებლად.
”არ უნდა იყოთ 20 წელზე დაკლები წლოვანების.

შავი ქამარი, 4 დანი, წოდება ” სენსეი”
მომზადების ვადა 4 წელი
მოთხოვნები:

”კატა: სუშიჰოს ჩათვლით.
”ჯიუ კუმიტე: 60წმ, 50 რაუნდი.
”უნდა გქონდეთ მიღებული უმცროსი რეფერის დიპლომი, ოფიციალური სემინარის გავლისა და გამოცდის ჩაბარების შემდეგ ( უმცროს რეფერს შეუძლია იმუშაოს ნაციონალურ ტურნირებში).
”გამოცდას აბარებთ კანჩოს (IKO-ს დირექტორს).
”უნდა გაუწიოთ პროპაგანდა და დანერგოთ ცხოვრებაში კიოკუშინ კარატეს იდეები საკუთარ ქვეყანაში.
”უნდა დაესწროთ საერთაშორისო სემინარებსა და შეკრება ვარჯიშებს კანჩოს ხელმძღვანელობით, მინიმუმ 2-ჯერ.
”არ უნდა იყოთ 24 წელზე ნაკლები წლოვანების.


შავი ქამარი, 5 დანი, წოდება ”შიჰანი”
მომზადების ვადა 5 წელი
მოთხოვნები:

”უნდა გქონდეთ მიღებული უმცროსი რეფერის დიპლომი, ოფიციალური სემინარის გავლისა და გამოცდის ჩაბარების შემდეგ (  რეფერს შეუძლია მოემსახუროს საერთაშორისო ტურნირებს).
”გამოცდას აბარებთ კანჩოს.
”უნდა გაუწიოთ პროპაგანდა და დანერგოთ ცხოვრებაში კიოკუშინ კარატეს იდეები.
”უნდა გქონდეთ IK-ს უფროსი მრჩევლის სარეკომენდაციო წერილი გამოცდის ჩასაბარებლად.
”არ უნდა იყოთ 29 წელზე ნაკლები წლოვანების.menu
სიახლეები | ფედერაციის შესახებ | ფოტოები | გამოცდის პროგრამა | შეჯიბრებები | დაგვიკავშირდით

კიოკუშინკან კარატე-დოს საქართველოს ფედერაცია